Administratorem, danych osobowych, jest PKS Bytów S.A. z siedzibą w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Wybickiego 2 Kontakt: Inspektor Ochrony Danych Osobowych PKS Bytów S.A. ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby której dotyczą. Osoba wnosząca o dostęp do informacji publicznych podaje tylko niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej związanej z działalnością PKS Bytów S.A. oraz obsługi korespondencji, związanej z danych wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie cofnięta. Każda osoba, która przekaże nam dane osobowe ma prawo w każdej chwili do zmiany, przeniesienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych bez podania przyczyny. Można to zrobić poprzez kontakt na kadry@pksbytow.pl lub listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych PKS Bytów S.A. ul. Wybickiego 2 Podane dane nie będą podlegać profilowaniu. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli odpowiedzieć na wniosek. Podanie danych jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 Dane osobowe mogą zostać udostępnione Kancelarii Prawnej, która obsługuje sprawy prawne Spółki. Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu kiedy nie zgłosisz prośby o usunięcie danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.