Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza nabór kandydatów

na członków Rady Nadzorczej

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.