organa

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu:

ZARZĄD SPÓŁKI

Dane osób wchodzących w skład organu:

Zdzisław Piskorski - PREZES ZARZĄDU

Organ nadzoru:

RADA NADZORCZA

Dane osób wchodzących w skład organu:

Jan Urban

Adam Własów

Adam Leik

Prokurenci:

Celina Żmuda-Trzebiatowska