Informacje_firma

 

Z dniem 01.01.2008r. powołano Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna. W dniu 2 kwietnia 2009 roku podpisana została w Warszawie umowa nieodpłatnego przeniesienia własności akcji Skarbu Państwa w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Bytowie na rzecz Powiatu Bytowskiego. Rada nadzorcza na Prezesa PKS w Bytowie wybrała pana Leszka Waszkiewicza.

Od 18 maja 2015 roku prezesem spółki jest pan Zdzisław Piskorski.