Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bytowie Spółka Akcyjna
www.pksbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Informacje o firmie
Organa
Statut
Informacje
Informacje dla pasażerów
Przetargi
Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Ogłoszenia
Ogłoszenie konkursu
Sprawozdanie finansowe
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej
Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej 2019
RODO
RODO - publiczna
RODO - przetargi

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

         PKS Bytów S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.06.2020 r. przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości położonychw Bytowie przy ul. Wybickiego 2:

 działki niezabudowanej nr: 25/4 o pow. 0,3384 ha i działki zabudowanej o nr 25/ 6 o pow. 0.3109 ha (na nieruchomości posadowiony jest jednokondygnacyjny budynek biurowo -magazynowo -produkcyjny o powierzchni 235 m2 podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz do sieci elektroenergetycznej) wraz 1/2udziału w działce 25/5 o łącznej pow. 0.0445 ha, opisanych w KW SL1B/00027206/2 wybrana została oferta złożona przez firmę:

ELWOZ eco Sp. z o.o. Sierakowice, ul. Słupska 2,  na kwotę 984.000,00 zł. netto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych  00/100).

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Andrzej Wirkus
Udostępnił: Andrzej Wirkus (2020-06-11, godz. 20:39)
Modyfikacja: Andrzej Wirkus (2020-06-11, godz. 20:35)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 40974