Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bytowie Spółka Akcyjna
www.pksbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Informacje o firmie
Organa
Statut
Informacje
Informacje dla pasażerów
Przetargi
Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Ogłoszenia
Ogłoszenie konkursu
Sprawozdanie finansowe
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej
Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej 2019
RODO
RODO - publiczna
RODO - przetargi
Dla akcjonariuszy
Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Administratorem, danych osobowych, jest PKS Bytów S.A. z siedzibą w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Wybickiego 2 Kontakt: Inspektor Ochrony Danych Osobowych PKS Bytów S.A. ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby której dotyczą. Osoba wnosząca o dostęp do informacji publicznych podaje tylko niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej związanej z działalnością PKS Bytów S.A. oraz obsługi korespondencji, związanej z danych wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie cofnięta. Każda osoba, która przekaże nam dane osobowe ma prawo w każdej chwili do zmiany, przeniesienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych bez podania przyczyny. Można to zrobić poprzez kontakt na kadry@pksbytow.pl lub listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych PKS Bytów S.A. ul. Wybickiego 2 Podane dane nie będą podlegać profilowaniu. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli odpowiedzieć na wniosek. Podanie danych jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 Dane osobowe mogą zostać udostępnione Kancelarii Prawnej, która obsługuje sprawy prawne Spółki. Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu kiedy nie zgłosisz prośby o usunięcie danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Andrzej Wirkus
Udostępnił: Andrzej Wirkus (2018-07-18, godz. 08:54)
Modyfikacja: Andrzej Wirkus (2018-07-18, godz. 08:53)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 56055