Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bytowie Spółka Akcyjna
www.pksbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Informacje o firmie
Organa
Statut
Informacje
Informacje dla pasażerów
Przetargi
Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Ogłoszenia
Ogłoszenie konkursu
Sprawozdanie finansowe
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej
Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej 2019
RODO
RODO - publiczna
RODO - przetargi
Dla akcjonariuszy
Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Administratorem danych osobowych jest PKS Bytów S.A. z siedzibą w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Wybickiego 2 Kontakt : Inspektor Ochrony Danych Osobowych PKS Bytów S.A., 77-100 Bytów, ul. Wybickiego 2 Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby której dotyczą. Wymagamy podania tylko niezbędnych danych osobowych, które są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zapytania ofertowego lub zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Każda osoba, która przekaże nam dane osobowe ma prawo w każdej chwili do zmiany, przeniesienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych bez podania przyczyny. Podane dane nie będą podlegać profilowaniu. Wymagamy podania danych osobowych wymienionych w formularzach, danych niezbędnych do wysłania korespondencji elektronicznej lub papierowej, aby móc wykonać zawartą umowę. Jeśli z jakiegoś powodu kontrahent nie poda tych danych osobowych, niestety nie będzie mógł przystąpić do przetargu lub jego oferta nie będzie rozpatrzona. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 Dane osobowe mogą zostać udostępnione w wewnętrznych systemach informatycznych oraz przekazane do kancelarii prawnych w celu przeprowadzenia całego procesu związanego z przetargiem bądź zapytaniem ofertowym. Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas przeprowadzenia procedury sprzedaży, a także po jej zakończeniu w celach: . dochodzenia roszczeń, . wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, . zapobiegania nadużyciom i oszustwom. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Andrzej Wirkus
Udostępnił: Andrzej Wirkus (2018-07-18, godz. 08:56)
Modyfikacja: Andrzej Wirkus (2018-07-18, godz. 08:56)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 56049