Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bytowie Spółka Akcyjna
www.pksbytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Informacje o firmie
Organa
Statut
Informacje
Informacje dla pasażerów
Przetargi
Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Ogłoszenia
Ogłoszenie konkursu
Sprawozdanie finansowe
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej
Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.
Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej 2019
RODO
RODO - publiczna
RODO - przetargi
Dla akcjonariuszy
Ogłoszenia i zawiadomienia dla Akcjonariuszy

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI

W związku z obowiązkową dematerializacją akcji w spółkach akcyjnych, Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bytowle Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytowie wzywa do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie spółki (ul. Wyblcklego 2, 77-100 Bytdw) w celu ich dematerializacji oraz rejestracji akcji w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Składanie dokumentów w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem. W przypadku przekazania dokumentu akcji drogą pocztową/kurierem, spółka niezwłocznie prześle do akcjonariusza pisemne pokwitowanie odbioru.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Powyższe wymoqi związane z dematerlalizacją akcji wprowadzone zostały ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Wezwanie I.pdf322,80 kB
Autor dokumentu: Andrzej Wirkus
Udostępnił: Leszek Waszkiewicz (2020-10-13, godz. 22:04)
Modyfikacja: Leszek Waszkiewicz (2020-10-13, godz. 21:58)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 50728